Regulamin

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ

 

I. Wstęp

 1. Właścicielem systemu zamówień (zwanego dalej SYSTEMEM) jest firma”NITZSCHE” Spółka z o.o. z siedzibą  przy ul. Owocowa 5 w Ćwiklicach woj.śląskie , zarejestrowana pod numerem KRS 0000165430 Sąd Rejonowy w Katowicach , NIP 954-22-47-368 Regon 276081303.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zamówień w SYSTEMIE.
 3. Kupującym (zwanym dalej Klientem) może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy ”NITZSCHE” Spółka z o.o. a Klientem po uprzednim potwierdzeniu zamówienia.

II. Ceny oraz dostępność towaru

 1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w SYSTEMIE podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Do cen produktów należy doliczyć ewentualne koszty ich dostawy (tabela opłat poniżej) pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Zamówienia do kwoty 1000,00 zł brutto przesyłamy na koszt odbiorcy – koszty przesyłki powyżej tej kwoty ponosi ”NITZSCHE” Sp.z o.o.
 4. W przypadku zamówień wiążących się ze zmianą wyglądu lub wymiarów przedstawionych przez nas wzorów, do ceny podstawowej wyrobu doliczamy 30% jego wartości . Terminy realizacji : od 1 dnia do 8 tygodni. ( w zależności od rezerw magazynowych )
 5. W przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia zamówionego towaru, zostanie on obciążony kosztami niezrealizowanej przesyłki.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane przez nas następnego dnia roboczego.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, dostępnego na stronie SYSTEMU. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
 3. Klient składając zamówienie podaje swój adres e-mail oraz pełny adres korespondencyjny. Po przyjęciu przez SYSTEM zamówienia, jest ono potwierdzane drogą e-mailową na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku BRAKU KONTAKTU Z KLIENTEM.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia ( automatycznie potwierdzone przez SYSTEM) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku złożenia zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, firma  wysyła przesyłkę do Klienta po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności lub częściowej dostępności  towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT.
 9. Odbierając przesyłkę Klient powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności dostawcy i odmówić przyjęcia towaru.
 10. W przypadku odbioru towaru (pomimo uszkodzenia przesyłki) reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane po dostarczeniu do firmy ”NITZSCHE” Spółka z o.o.  poprawnie wypełnionego protokołu uszkodzenia, podpisanego przez dostawcę oraz Klienta, a także towaru wraz z potwierdzeniem zakupu.  Zwrot powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia towaru. Po upływie w/w terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 11. Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za przesyłkę i jej stan przez Klienta.
 12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym towarze, prosimy o kontakt pod adresem: nitzsche@wp.pl

IV. Płatności/dostawa

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  a) za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);
  b) w formie przedpłaty – płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową na podstawie przesłanego dokumentu Faktura Pro Forma przesłanego przez firmę Nitzsche po otrzymaniu zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. Opłata za przesyłkę jest doliczana na dokumencie zakupu (faktura, paragon) wg. tabeli opłat za przesyłki. Opłata jest doliczona do kwoty na zamówieniu.

V. Zwroty i Reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Firma ”NITZSCHE” Spółka z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 2. W przypadku zwrotu towaru prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia warunków zwrotu. W załączeniu formularze: formularz zwrotu towaru, formularz wymiany towaru.
 3. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Klienta otrzymanej faktury korygującej.
 4. Koszt dostawy i odesłanie towaru nie podlegają zwrotowi.
 5. Firma ”NITZSCHE” Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres firmy”NITZSCHE” Spółka z o.o. wraz z opisem uszkodzenia oraz kopią faktury VAT. (prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki).
 7. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt ”NITZSCHE” Spółka z o.o. na adres Klienta.  W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, ”NITZSCHE” Spółka z o.o. zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe wskazane przez Klienta. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez klienta otrzymanej od firmy ”NITZSCHE” Spółka z o.o. faktury korygującej.
 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma ”NITZSCHE” Spółka z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Firma ”NITZSCHE” Spółka z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 3. Wszystkie towary zamówione w SYSTEMIE są fabrycznie nowe i posiadają niezbędne certyfikaty i pozwolenia ( o ile są wymagane prawem).
 4. Złożenie zamówienia w SYSTEMIE oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 5. Po dokonaniu rejestracji w SYSTEMIE dane osobowe Klienta podlegają KASACJI i nie są  gromadzone przez SYSTEM.
 6. Wszelkie dane osobowe Klientów nie są przechowywane i przetwarzane w sposób elektroniczny. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta Klienta bez jego wyraźnej zgody.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie.

 

TABELA OPŁAT

MASA PACZKI PŁATNOŚĆ PRZELEWEM PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE
POCZTA POLSKA Do 0,5kg 12,50 zł 16,50 zł
od 0,5 do 2kg 16,00 zł 20,00 zł
od 2 do 5kg 18,00 zł 22,00 zł
KURIER DHL do 30 kg 22,00 zł 26,00 zł